דלג לתוכן המרכזי
תפריט
צרו קשר
גישה מהירה
En
English

ריכוז נוער

ריכוז נוער

תקנים לשנה הבאה המשלבים ריכוז נוער ועבודה עם נוער

ריכוז נוער

ישובתקן בוקר/
אחה"צ
רכזתסוג העבודהעם גרעין?עם
דיור?
אולפנת ראש העין
בוקרנעמי אלוניכןדיור
באר גנים
אחה"צרותי קרהריכוז נוערלאדיור
מפתן
ראש העין
בוקרנעמי אלוניכןדיור
מפתן יבנה
בוקרמוריה
אברהמי
כןדיור
ניצן
אחה"צרותי קרהמדריכת נוער
(2 בנות)
לאדיור
עלומים
אחה"צ בעיקר
פנינה אפלבוים
ריכוז נוער
עלומים
לאדיור
ריכוז חבב
חולון
אחה"צ
אודיה פייןכןדיור
תקן גרעין
גדרה

אחה"צשושי זנדניכןדיור