דלג לתוכן המרכזי
תפריט
צרו קשר
גישה מהירה
En
English

לוח חופשות

מתנדב/ת המשרת/ת 5 ימים בשבוע זכאי/ת ל-22 ימי חופשה לכל שנת שירות.

מתנדב/ת המשרת/ת 6 ימים בשבוע זכאי/ת ל-26 ימי חופשה לכל שנת שירות.

מתנדב/ת זכאי/ת לימי חופשה בחגים, בנוסף לימי החופשה:

  • מתנדב/ת יהודי/ה – מועדי ישראל ויום העצמאות
  • מתנדב/ת שאינו/ה יהודי/ה – מועדי ישראל או חגי עדתו ואת יום העצמאות.

מתנדב/ת יהודי/המתנדב/ת דרוזי/תמתנדב/ת נוצרי/המתנדב/ת מוסלמי/ת
ראש השנה- יומייםאל אדחה – 4 ימיםחג המולד – יומייםהראשון במוחרם(ראש השנה)- יום אחד
יום הכיפורים – יום אחדחג הנביא שועייב(יתרו)- 4 ימיםראשית השנה – יום אחדחג מולד הנביא – יום אחד
סוכות – יום אחדיום העצמאות – יום אחדהתגלות – יום אחדחג אל פיטר -3 ימים
שמחת תורה – יום אחדחג הנביא אל ח'דר(אליהו) – יום אחדיום שישי לפני הפסחא – יומייםחג אל אדחה – 4 ימים
פסח – יומייםחג הנביא סבלאן – יום אחדחג הפסחא – יומייםיום העצמאות – יום אחד
שבועות – יום אחדעליה השמיימה – יום אחד
יום העצמאות – יום אחדיום העצמאות – יום אחד
חג שבועות – יומיים

היעדרות בשל אבל:

יהודי/הדרוזי/תנוצרי/המוסלמי/ת
קרוב משפחה מדרגה ראשונה(מותאם לעדת המתנדב/ת)אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעלאב, אם, בן, בת, סבא, סבתא, אח, אחות, חותן, גיס, גיסה, אחיין, אחיינית, דוד, דודה, בן-דוד, בת-דוד, בעלאב, אם, בן, בת, סבא, סבתא, אח, אחות, דוד, דודה(קרובי דם בלבד), בעלאב, אם, בן, בת, סבא, סבתא, אח, אחות, דוד, דודה(קרובי דם בלבד), בעל
משך היעדרותמיום הפטירה ועד יום הקבורה ועוד שבעה ימי אבל לאחר יום הקבורה.
חל יום א' של פסח, שבועות, יום א' של סוכות, יום א' של ראש השנה או יום הכיפורים בתוך שבעת ימי האבל אחרי הקבורה, תוכר ההיעדרות עד אותו יום בלבד.
אם יום הפטירה חל בראש השנה, בפסח או בסוכות תוכר גם היעדרות לשבעת ימי האבל לאחר סיום החג
שבעה ימים מיום הפטירהמיום הפטירה ועד יום הקבורה ועוד שלושה ימים לאחר יום הקבורהמיום הפטירה ועד יום הקבורה ועוד שלושה ימים לאחר יום הקבורה.

היעדרות בשל בחינות

מתנדב/ת זכאי/ת ליום היעדרות אחד בשנת השירות הראשונה ול-3 ימים בשנת השירות השנייה לצורך הכנה לבחינה הפסיכומטרית או לבחינת בגרות אחת, בתיאום עם הגוף המפעיל(התקן) ובאישור רכזת השירות הלאומי.

היעדרות בימי צום

  • ט' באב – מתנדב/ת הצם/ה בט' באב זכאי/ת להיעדר מהשירות ביום זה, וההיעדרות לא תקוזז מימי החופשה השנתית, בתנאי שהודיעו מראש לרכזת השירות ולאחראי בתקן על כוונתם לצום ולהיעדר ביום זה. מתנדב/ת שלא צם/ה חייבים להתייצב כרגיל כבכל יום אחר.
  • צומות אחרים(המתחילים בבוקר) – מתנדב/ת הצם/ה בצומות אלו זכאי/ת להיעדר ביום הצום למשך שעתיים והיעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי החופשה השנתית בתנאי שהודיעו מראש לרכזת השירות ולאחראי בתקן. היעדרות של יום מלא בצומות אלו תקוזז מימי החופשה השנתית.

נוהל רציפות שירות

תקופת שירות של מתנדב/ת לא תפחת מ-12 חודשים ולא תעלה על 24 חודשים.

סך כל ההפסקות במהלך שנת השירות לא יעלו על חודש ימים. ולכן שנת שירות תיחשב אם המתנדב/ת מילא/ה 12 חודשי שירות בפרק זמן של 13 חודשים בסה"כ.

נוהל זה חל על כל אחת משנות השירות בנפרד.