volunteers-hufshot-vemeida
 

לוח חופשות לשנת תשע"ז

מועד תאריך עיברי תאריך לועזי    מספר ימי החופשה לפי ימי עבודה בשבוע
שבתון 5 6
 ראש השנה  כ"ט באלול תשע"ו -ב' בתשרי תשע"ז  2-4/10/16 2 0.5** 0.5
 יום הכיפורים  ט'-י' תשרי תשע"ז  11-12/10/16 1 0.5 0.5
 סוכות  י"ד-כ"ב תשרי תשע"ז  16-24/10/16 2 2.5 3
 חנוכה  כל מתנדב זכאי ליום חופשה אחד (יורד ממניין ימי החופשה) 1 1
 פורים  כל מתנדב זכאי ליום חופשה אחד (לפי התאריך בו חל פורים במקום שירותו ) 1 1
 פסח  י"ד-כ"א בניסן תשע"ז 10-17/4/17 2 2 2.5
 יום העצמאות (הוקדם) ו' באייר תשע"ז 2/5/17 1
 שבועות  ה'-ו' בסיוון תשע"ז  30-31/5/17 1 0.5 0.5

 סה"כ ימים מנוצלים

8 9
חופשת אוגוסט – ימים לניצול באוגוסט  החל מתאריך 14/8/17 עד תאריך 31/8/2017 למי שעובדת 5 ימים החל מתאריך 13/8/17 עד תאריך 31/8/2017 למי שעובדת 6 ימים מתנדבים שניצלו ימים אחרים במהלך השנה יצטרכו לעבוד בימים אלה תמורתם בחופשת אוגוסט 14 17
 

מועד סיום השירות: ט' באלול תשע"ז  (31/8/17)

* ימי חופשה אלו מגיעים למתנדב, מתוך מכסת ימי החופשה המאושרים, במידה והוא מעוניין לקחתם. במידה ואינו מעוניין לנצלם, רשאי המתנדב לשרת בימים אלה.
** חצי יום חופשה משמעותו – שהמתנדב רשאי להיעדר ביום זה כל היום ויום זה יחושב לו כחצי יום חופשה ממניין ימי החופשה.

הנחיות לגבי ימי צום:

  • מתנדבים הצמים בימי צום המתחילים בבוקר רשאים להיעדר למשך שעתיים ממקום השירות (ואינו צריך להשלימם)
  • בצום ט' באב - מתנדבים הצמים ביום זה רשאים להיעדר מהשירות באותו יום. היעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי החופשה השנתית.
  • כל האמור לעיל בתיאום מראש עם הרכז/ת במקום השירות

הבהרות לנהלי רשות השירות האזרחי לאומי:

  • לבחינות פסיכומטרי ולהשלמת בגרות מתנדב זכאי לשלושה ימי חופשה בשנה בסך הכל (כולל יום הבחינה).
  • בחג הסיגד, שחל בכ"ט בחשוון, בני העדה האתיופית זכאים לנצל יום חופש אחד. יום זה יירד ממכסת ימי החופשה
  • חיפוש שירות  לאומי לשנה נוספת  זכאות להיעדר יום אחד  שלא ע"ח ימי החופשה
  • במקומות שרות שונים תינתן החופשה במועדים אחרים, בהתאם לצרכים ולאפשרויות ובתאום עם המתנדב, הרכזת המקומית ומקום השרות.

בהצלחה!