shadow

"עיקר כל הדברים הן ההתחלה. כי כל התחלות קשות מחמת שיוצא מהפך אל הפך. אבל אחר התחלה, הוא נכנס מעט בהרגל ואינו קשה עליו כל כך. נמצא שעיקר כח העבודה של כל הימים אינו אלא …

shadow

ממשיכים בעשייה בימים אלה, אנו מציינים לטובה מספר הצלחות משמעותיות בשנה החולפת, ומצביעים על כינוסי פתיחה חגיגיים שמבטאים קריאת כיוון ליעדים בשנה הקרובה. ידעיה לוין, …