shadow

מעל 2000 ילדים התנסו השנה במשחק החדש והמשעשע 'שעיר לעזאזל' שהכינו בנות השירות במכון לידע המקדש. במשחק כביכול התחרו שני שעירים במסלול מאתגר במיוחד כל הדרך לבית המקדש, כאשר מי …