shadow

קבלו אותן! מצטיינות הנשיא לשנת תשע"ט- נבחרו על ידי הרכזות שלהן-על עשייה חברתית חשובה למען האחר ולמען המדינה. הן נבחרו בזכות ההשקעה האין סופית שלהן על המסירות וסבלנות. אלה …