bat-ami-shinui-garinim-hevratiim
גרעיני עמי, הגרעינים החברתיים של בת עמי פרוסים ברחבי הארץ מנתניה בצפון ועד מצפה רמון בדרום. בגרעינים מתנדבות כ-500 בנות העוסקות בשינו חברתי ומפעילות תכניות חינוכיות, חברתיות וקהילתיות בפריפריה החברתית-גיאוגרפית של מדינת ישראל, בשיתוף עם הגורמים הפעילים בכל שכונה. בנות הגרעינים מובילות פרויקטים שונים בקהילה ומהוות כתובת לתוכניות שונות בתחומי החינוך, הרווחה, ילדים ומשפחות עם רקע של מצוקה וסיכון, בעלי מוגבלויות, מעגל השנה, שבתות, זהות יהודית ועוד. גרעיני השירות מביאים רוח של עשייה ושינוי, ופועלים מתוך חיבור עמוק לקהילה ולרשות המקומית. הרכזות יחד עם הבנות לומדות לזהות את צרכי המקום ופועלות לנתינת מענה לצרכים הקיימים בענווה ובצניעות כשותפים תוך הצמחת מנהיגות מקומית והובלת תהליכי צמיחה והתפתחות.

הגרעינים החברתיים של בת עמי פועלים בתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות, הקהילה והנוער מתוך מטרה לקדם תהליכים המעודדים מנהיגות מקומית והצמחת הנוער המקומי. בנות הגרעינים מתנדבות במהלך היום במקומות שירות במסגרת מלאה ובשעות אחה"צ והערב הן מפתחות ומתנדבות במסגרות הנותנות מענה רחב ומקיף יותר לצרכי המקום. ההתנדבות של הבנות בשעות הבוקר מגוונת מכלל תחומי השירות כאשר ההתנדבות בגרעין נעשית במסגרת חונכויות אישיות, הקמת קבוצות מנהיגות, עבודה עם הנוער, הקמת פרויקטים שכונתיים, פעילויות סביב הזהות היהודית ועוד. אחת לשבוע מתקיים 'בית מדרש חברתי' בכל גרעין בו מעמיקות המתנדבות את העשייה שלהן בשטח מתוך לימוד וליבון סוגיות חברתיות ואקטואליות.

עיריות ומועצות אזוריות:
 • באר שבע
 • בת ים
 • יבנה
 • ראש העין
 • רמת גן
 • שדות נגב
 • שדרות
ארגונים:
 • בני עקיבא
 • מתנ"ס גרמנוב - יבנה
 • גרעין משפחוות לשם שמיים - יבנה
 • חברת כיוונים - באר שבע
 • בית מוריה - באר שבע
 • מחלקת רווחה - באר שבע
 • המועצה הדתית  - באר שבע
 • אח"י
 • אומ"ץ
 • גרעין אורות חנן - בת ים
 • מתנ"ס שדרות
 • עמותת רעות