projects-mechinot-achva

מכינות אחווה, הפועלות בשיתוף פעולה עם מרכז מעשה, מיועדות לעולות ולבנות מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית של מדינת ישראל, ומאפשרות להן להשתלב בשנת שירות לאומי במקביל לתהליך חיזוק ושיפור השכלה ופיתוח כישורי מנהיגות חברתית. כ- 80 מתנדבות לומדות במכינות אחווה ומשפרות את סיכויי הקבלה שלהן לאוניברסיטה יחד עם התנדבות לשנת שירות איכותית ומעצימה בקהילה וליווי והכנה לקראת השתלבות מלאה בחברה הישראלית.

  girsl dinner night bat ami  

מכינות אחווה פרושות במרכז ובדרום, ולכל מכינה תכנית ייחודית הנבנית בהתאם לצרכים של המשתתפות בה: צרכי השכלה, שנות וותק בארץ, יכולות ומאפיינים. התכנית כוללת התנדבות משמעותית ובעלת ערך במסגרות חינוך וחינוך מיוחד לשיפור מדדים לימודיים וחברתיים, תהליכי למידה וקידום השכלה להרחבה ומימוש תמונת העתיד, קידום תהליכי זהות והעצמה אישית, הכשרה למנהיגות, מפגש רב תרבותי ופיתוח מודעות חברתית.

כל התהליכים מקבלים מעטפת של ליווי אישי מקיף כשבסיום התוכנית מוזמנות הבוגרות להצטרף לארגון הבוגרים המציע מגוון תכניות המשך, מלגות וקבוצות מנהיגות.