projects-eichut-sviva

אהבת הארץ!

 
את! שאוהבת את העם ואת הארץ ורוצה לעשות שירות לאומי שישפיע לטובה על הסביבה - הצטרפי אלינו לשירות במשרד לאיכות הסביבה.

בנות השירות הלאומי מובילות את הפעילות החינוכית של המשרד לאיכות הסביבה בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים. תוכלי למצוא אותן בצוותי ההדרכה של מרכזי איכות הסביבה בערים רבות בארץ, בהעברות חוגים ובהפעלות בנושאי טבע, כדור הארץ, ביולוגיה, מיחזור ועוד. בחלק מהערים הבנות משתלבות באגפי ים וחופים, במשטרה הירוקה, במרכזי צפרות ועוד. התפקידים פזורים ברחבי הארץ מטבריה בצפון ועד ירוחם בדרום.

מה התפקיד?

תפקיד בת השירות להעביר פעילויות אקולוגיות, לעסוק בפעילות הסברה, להרים פרויקטים ולהכין מערכי פעילות. בת השירות מדריכה באגפי ים וחופים ובמגוון מחלקות שונות.

האם זה מתאים לי?

התפקיד דורש כישורי הדרכה ויכולת העברת חומר, אהבה וסבלנות לילדים וחיבור לנושא איכות והגנת הסביבה.