התחלות

זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד