WhatsApp Image 2019-07-04 at 12.38.51

מדרשת זהות- הדרכת יהדות בבתי ספר

"יש לנו שליחות גדולה והיא לחבר את עם ישראל לגודלה של התורה ובכל מקום להוסיף קודש", כך מספרת בת שירות שלנו במדרשת "זהות". במרכזי זהות בנות השירות מעבירות הדרכה על זהות יהודית וערכים חברתיים, בבתי ספר חילונים ברחבי הארץ. הן מספרות על סיפוק אדיר מעבודתן, על חיבור מחדש לערכים עליהם גדלו ובעיקר על תחושת השליחות שמלווה
עוד ביהדות

המתנדבים שלנו

המתנדבים שלנו

ישראלי

ישראלי

תרבות ופנאי

תרבות ופנאי