shadow

תכנית שח"ם- שואפים חולמים מצליחים, היא תכנית המסייעת למאות ילדים ומשפחות ב11 מוקדים ברחבי הארץ, עולים חדשים מצרפת ומאתיופיה. במסגרת התכנית בנות השירות שלנו בבת עמי חונכות …