shadow

לכבוד משפחת בת עמי היקרה,  שלום וברכה,   רגע של סיום שנה, נפרדים מכולם, מהרכזות, מהקהילות, ממקומות השירות, מהחברות/ים, צצות ועולות מחשבות של סיכום תקופה ועל השנה הבאה, ואנחנו, …

shadow

קבלו אותן! מצטיינות הנשיא לשנת תשע"ט- נבחרו על ידי הרכזות שלהן-על עשייה חברתית חשובה למען האחר ולמען המדינה. הן נבחרו בזכות ההשקעה האין סופית שלהן על המסירות וסבלנות. אלה …