shadow

השנה מתקרבת לסיומה, וכולנו מחפשות רעינות למתנות. מתנות לחניכים, לקשישים, לתלמידים, לצוות, לבנות הדירה ועוד: קיבצנו מלאאא רעיונות, מקווים שיעזור! ובכל מקרה, חופש נעים לכולן!! …