shadow

ביום שלישי ה21/5/19 התקיים יום עיון מקצועי של תחום "בדרכי" בעמותת בת עמי. היום עסק בגישה פמיניסטית לעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון. משתתפי יום העיון הגיעו מארגונים …

shadow

"מפגשים" היא תכנית שמופעלת ע"י חברה מינהל ונוער של משרד החינוך. מטרת התכנית היא מפגש ושיח משותף, למידה והיכרות של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. ליצור שותפות למען …