shadow

בת עמי מאירים את החג לקשישים חג חנוכה הוא חג המזמין מפגשים ומשפחתיות. בד"כ אלו שמונה ימים עם לו"ז צפוץ של הדלקת נרות משותפת. פעם זה עם חברים, פעם עם משפחה, פעם זה הדלקת …

shadow

  ישנם מס מאפיינים לכל מסגרת: • משפחתון/קבוצה – האם זה מנוהל על ידי זוג הורים (הנשוי בחיים "האמיתיים") ואז הילדים חווים מודל משפחתי, או שהמדריכים הנם בשכר והקבוצה …