shadow

תשאלו הורים לילדים בני מצווה כמה זמן מראש הם מתחילים להתכונן למאורע הגדול.  ההכנות הנ"ל מתחילות לעיתים שנה מראש לימוד ושינון הפרשה, בימוי והפקה של סרטון מדליק, שנת לימוד …