10 התקנים החמים שלנו השבוע !

תקן דיור עיר: שם רכזת: טלפון:
אורט ספניאן ללא גרעין עם דיור ירושלים מוריה צחי 558812696
מקור חיים ללא גרעין עם דיור ירושלים מוריה צחי 558812696
קרן אור ללא גרעין עם דיור ירושלים רותי רוזנבלט 528990445
מדרשה לידע המקדש ללא גרעין עם דיור ירושלים רותי רוזנבלט 528990445
אגודת עמי עם דיור ללא גרעין באר שבע אורלי סיאני 542116567
אבן חן עם דיור ללא גרעין ראש העין אורלי הולנד 528119914
משרד הביטחון עם דיור רחבי הארץ ענבר

אושרת

052-7203971

052-7203882

גרעין ערד – מועדוניות, מרכז להעמקת יהדות, חינוך מיוחד גרעין עם דיור ערד רננה הוכברג 527531166
אלוטף אסף הרופא עם דיור ללא גרעין ראשון לציון עטרה 052-8990463
גרעין יהוד – חטב' , תיכון, גן שפה גרעין עם דיור יהוד שחר חיים 524678250

פוסטים נוספים