מיכל דה-האן – סגנית מנהל מינהל החמ"ד במשרד החינוך.

מידי שבוע יפורסמו טורי דעות של נשות ציבור במגזר, שיציפו עבורכן נקודות למחשבה בהתלבטות הגדולה שבבחירת השירות.
header_pic-donations-hebrew

Screenshot_2016-11-15-10-28-39

בנות שירות, מועמדות לשירות ורכזות שירות לאומי יקרות,

בשבועות אלו אנו נחשפים לגדולת דמותו של אברהם אבינו. החל מ- "לך לך מארצך" שבו אברהם קם ועוזב את ביתו והולך אל הארץ אשר בה בחר ה', ועד "לך לך אל ארץ המוריה" שבו נדרש אברהם לעמוד בנסיון העקידה, אנו לומדים על עולם התכונות והערכים של אברהם אבינו, והיכולת שלו לבחור שוב ושוב ללכת בדרך ה', דרך הצדקה והמשפט, דרך שכולנו יונקים ממנה את עולם הערכים שלנו בחמ"ד עד עצם היום הזה, במציאות של מדינת ישראל של שנת תשע"ו.

כבנות שירות וכמועמדות לשירות לאומי ביכולתן לבחור להמשיך בדרך זו במסגרת השירות הלאומי:

להעמיק את הזהות הציונית דתית "בין אדם לעצמו", "בין אדם לאלוקיו" במסגרת שירות לאומי בבתי החינוך של החמ"ד, במרכזים להעמקת הזהות היהודית והציונית ברחבי הארץ, ולעסוק בתפקידי הוראה וחינוך בתחום הפורמאלי והבלתי פורמאלי בתחומים אלו. להשקיע בתחום "בין אדם לזולתו" באוכלוסיות מוחלשות ובאוכלוסיות סיכון במסגרות השונות מגילאי ינקות ועד לאוכלוסיות קשישים, דרך נתינה במסגרות הרפואיות השונות מתוך "ואהבת לרעך כמוך" ו"חביב אדם שנברא בצלם". לחזק את המרקם החברתי של עם ישראל ומדינת ישראל "בין אדם לעמו" על ידי עשייה בתנועות הנוער, פעילות בעמותות השונות מתוך אחריות אישית ומעורבות חברתית. וכמובן לחנך לאהבת הארץ ולתרומה למדינה "בין אדם לארצו ולמדינתו" במדרשות הטיולים, בשל"ח ובמסגרות הבטחוניות.

אפיקי השירות הלאומי, על רוחבם וגיוונם, מאפשרים לכל בת לבחור באפיק התרומה המיטבי עבורה, לבחור ללכת בדרכו של אברהם אבינו, לבנות ולהבנות מתוך עשייה משמעותית שיש בה שליחות ותרומה בדרך ה', בדרך הצדקה והמשפט, בדרכי ובערכי החמ"ד.

עלו והצליחו!

 

 

 

פוסטים נוספים