למרים טויזר היקרה! גאים בך על קבלת אות יקירת העיר אופקים. צוות בת עמי