להורים האהובים והיקרים שלי, אוהבת אתכם ומתגעגעת 3> חן