הלכות חנוכה לבנות הדירות תשעט

חנוכה

בס"ד                                                                                                                                 חנוכה תשע"ט

 

 

 

`

 "באנו חושך לגרש"- לקראת החנוכה.

 

חג חנוכה מסמל יותר מכל את רוח עם ישראל ואת האור שהוא מפיץ בעולם, הדלקת נרות חנוכה להן תפקיד חשוב בפרסום הנס והשראת אווירת החנוכה בכל מקום ואתר. על הדלקת נרות אומרת הגמרא: "הרגיל בנר הויין לו בנים תלמידי חכמים". היינו אדם שמרגיל עצמו להקפיד במצות הדלקת נרות (בשבת ובחנוכה – על פי רש"י) זוכה לבנים תלמידי חכמים. ומי יבוא לידי זכות כזו ויחמיצנה?

סכנה אש!

חז"ל לימדו אותנו "חמירא סכנתא מאיסורא" – חמורה סכנה יותר מאשר לעבור איסור.

ובהדלקת אש כדרכה יש סכנה מרובה וחובה של הקפדה על כללי בטיחות.

 1. הדליקי נרות חנוכה רק בחנוכיה שלימה תקינה ויציבה, הימנעי מלהדליק בחנוכיה מאולתרת.
 2. אל תדליקי בחנוכיה העשויה מעץ (כמו אלו המחולקות בגני ילדים).
 3. השתמשי בנרות שלמים ולא בשברי נרות.
 4. הרחיקי את החנוכיה מחפצים העלולים להידלק כמו: וילון, משקוף של דלת, ספרים, בגדים ושאר חפצים.
 5. בשום מקרה אין להשאיר חנוכיה בדירה ללא השגחה של בת הנמצאת במקום כל עוד הנרות דולקים.
 6. הקפידי שאין בסביבת החנוכיה רוח העלולה לגרום לבערה גדולה.
 7. בכל מקרה ותמיד כדאי לדעת מהם האמצעים בדירה בהם ניתן לכבות אש פתאומית.

"כי נר מצווה ותורה אור".

את הלכות חנוכה ניתן ללמוד בקיצור שולחן ערוך בסימן קל"ט, ובקצוש"ע מקור חיים פרק קי"ג ושו"ע משנה ברורה סימנים תרע – תרפ"ד.

נסכם כמה הלכות מרכזיות:

 1. למרות שהדלקת נר חנוכה זו מצוות עשה שהזמן גרמא , אישה חייבת במצווה זו ויכולה להוציא אחרים. גם גברים ידי חובת הדלקת נרות.
 2. מצווה על כל אחת להדליק נרות חנוכה, אך ניתן גם לצאת ידי חובה בהדלקת חנוכיה אחת, כשבנות הדירה כולן משתתפות בקניית הנרות.
 3. בת שלא נמצאת בדירתה בשעות ההדלקה, אם יודעת בברור שמתכוונות חברותיה להדליק גם עבורה יוצאת בכך ידי חובה. אך אם לא יודעת זאת בברור עליה להדליק בשובה לדירה.
 4. בזמן ההדלקה נחלקו הפוסקים וכל בת תנהג לפי מנהג בני משפחתה. יש הנוהגים להדליק בסמוך לשקיעת החמה (בסביבות השעה 16:30) ויש הנוהגים בצאת הכוכבים (בערך בשעה 17:15)
 5. בערב שבת יש להדליק לפני זמן הדלקת נרות ולפני הדלקת נרות שבת, ולדאוג לנרות גדולים שידלקו לפחות ½ שעה לאחר צאת הכוכבים. היינו לפחות עד השעה 17:45.
 6. בת היוצאת מהדירה אחה"צ ולא תשוב עד מאוחר יכולה להדליק נרות מפלג המנחה (החל מהשעה 15:30) אך תקפיד להדליק נרות גדולים שידלקו עד השעה 17:45 ובלבד שיהיו בנות אחרות בדירה בזמן שהנרות דולקים.
 7. בת שחזרה לדירה מאוחר בלילה ולא הדליקו עבורה. אם יש שתי בנות ערות תדליק כרגיל בברכה, ואם כולן ישנות תדליק בלא ברכה.
 8. במוצאי שבת יש שני מנהגים. האחד להדליק נרות קודם ההבדלה והשני לאחר ההבדלה. תברר כל אחת איך נוהגים במשפחתה וכך תנהג.
 9. מקום ההנחה. לכתחילה יש להדליק בפתח הסמוך לרשות הרבים. אך ניתן לנהוג גם כפי שפוסק בקיצושו"ע מקור חיים שמי שגר בבית קומות, ידליק בחלון או במרפסת הנראים מהרחוב.
 10. בערב שבת נהוג לומר "הנרות הללו" מיד לאחר הדלקת הנרות ואילו את "מעוז צור" שרים שחוזרים מבית הכנסת.
 11. בשבת יש להקפיד שהנרות לא יהיו חשופים לרוח מדלת נפתחת או מחלון פתוח.

חג חנוכה שמח:)

 

פוסטים נוספים