דיווח נוכחות באתר בת עמי – סרטון הדרכה

סרטון זה מדגים לכם כיצד למלא דו"ח נוכחות באתר בת עמי החדש