גרעין נתניה מחפש קומונרית לשנה זו

התפנה תקן אחרון בגרעין בנ"ע נתניה הפועל בשכונות דורה ואזורים בעיר.

קומונה בשילוב בי"ס יסודי 'עמיטל רמב"ם'

לפרטים נוספים, רות: 052-6070632

פוסטים נוספים